2SA473 TOSHIBA TO-220 SILICON PNP TRANSISTOR X1PC

£3.50

2SA473 TOSHIBA

SILICON PNP TRANSISTOR

TO-220 PACKAGE

1 PIECE

32 in stock